Produkty firmy Libet przyjazne środowisku

Libet może się pochwalić tym, że jako pierwsza firma w swojej branży, produkcji przede wszystkim kostki brukowej, stał się podmiotem przyjaznym środowisku. Dotyczy to płyt nawierzchniowych oraz kostki brukowej z linii ECO, które uzyskały pozytywną opinię Instytutu Ochrony Środowiska.

Badania wykonane w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy dowiodły, że produkty z kolekcji Stream Line, Iberia oraz kostka Farmerska, wraz z płytą Ażur pozwalają nam na uzyskanie nawierzchni cechującej się wyjątkowo wysokim odsetkiem substancji biodegradowalnych, konkretnie od 5% do 50% masy całego chodnika. Co ważne, w kostkach nie ma żadnych substancji, które miałyby bezpośredni negatywny wpływ na środowisko, chociaż mówimy tutaj o elementach zaliczanych do grupy produktów przemysłowych. Wszystkie analizy jednoznacznie wskazują, że wymienione produkty Libet nie posiadają żadnego negatywne działania przeciwko środowisku, a także ich proces produkcji zapewnia pełne bezpieczeństwo naszej planecie.

Opinia Instytutu Ochrony Środowiska jest formalnym potwierdzeniem faktu, że omawiany tutaj czołowy producent wyrobów betonowych w naszym kraju to firma odpowiednio dbająca o kwestie ochrony środowiska i jego produkty są realnie dla środowiska bezpieczne. Szczególne znaczenie pozytywna opinia Instytutu niesie dla czterech produktów wykorzystywanych do produkcji nawierzchni o wysokim współczynniku przepuszczania wody, chociaż oczywiście te same technologie wykorzystywane są także w produkcji innych elementów z oferty Libet. Uzyskaną opinię można uważać za potwierdzenie wysiłków włożonych przez producenta w uzyskanie realnych rezultatów, ale jest to jeszcze ważna wskazówka dla inwestorów i architektów w wyborze odpowiednich surowców i materiałów do budowy domów.

kostka brukowa w ogrodzie ​Dzięki dokumentowi wiemy bez żadnych niedomówień, że korzystanie z produktów firmy Libet na pewno nie spowoduje zakłócenia naturalnej wegetacji roślin. Ułożone z nich struktury staną się częścią powierzchni biologicznie czynnych. Jest to bardzo istotne nie tylko z samego nastawienia na dobro naszej planety. Bardzo ważne jest tutaj obowiązujące wszystkich prawo budowlane, jak również ustawa o wyrobach budowlanych. Zawarte są w nich konkretne przepisy odnoszące się do ochrony środowiska. Wymagają one, by teren działki był podzielony na teren niezabudowany i teren zabudowy.

Inwestor musi spełnić tutaj odpowiedni wymagania odnoszące się o powierzchni zabudowy i do powierzchni wolnej od niej. Powierzchnia wolna od zabudowy jest tutaj definiowana jako „grunt rodzimy oraz woda powierzchniowa na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację.” Jeśli odsetek powierzchni biologicznie czynnej w planie nie będzie na poziomie wymaganym przez Plan miejscowy, nie uzyskamy zgody na budowę.

W praktyce bardzo często pojawiały się wątpliwości, czy stworzenie na przykład ścieżki brukowanej będzie powodowało powiększenie obszaru zabudowy, czy pozostanie to teren biologicznie czynny. Teraz, po uzyskaniu opinii, takich problemów już nie ma. Ważne jest tylko, by wykorzystać kostki Stream Line, Iberia, Ażur lub kostkę Farmerską. Te cztery rodzaje płytek spełniają wszystkie warunki uznania ich za materiał dla podłoża biologicznie aktywnego więc niezależnie od tego, jakie konkretnie powierzchnie zostaną nimi wyłożone, wszystkie z nich b będą się wliczały w powierzchnie biologicznie aktywne.

Autor

Redakcja kostkatarnow.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz