Świat kostek brukowych - podstawowe pojęcia

Kostki brukowe to produkty ogólnie nieskomplikowane, ale ich różnorodność spowodowała powstanie wielu kwestii szczegółowych, w stosunku do których wykorzystuje się specjalistyczne słownictwo. Prezentujemy tutaj kilka przykładów.

Behaton – są to kostki o specyficznym kształcie, który umożliwia ich zazębianie się; nawierzchnia z takich kostek jest bardzo wytrzymała, dzięki czemu świetnie sprawdza się na powierzchniach przemysłowych o dużym metrażu; wykorzystywana jest też na drogach, parkingach i placach; jej zaletą jest łatwość układania;

Brzegówka – kostka stanowiąca połowę normalnej kostki (jedna strona płaska); układana na brzegu obszaru w celu jego zakończenia;

Fazowanie – proces ścinania pod katem 45 stopni górnej płaszczyzny kostki;

Frakcja – zawierająca się zazwyczaj w przedziale <2mm, 8mm> średnica ziaren piasku lub innego wypełniacza znajdującego się w kostce;

Grunt rodzimy – warstwa gruntu znajdująca się poniżej warstwy gleby urodzajnej;

Holland – kostka w kształcie klasycznej „cegły” o proporcjach boków 1:2; najbardziej popularna z wszystkich kostek brukowych, najłatwiejsza w praktycznym wykorzystaniu; wykorzystuje się ją do układania chodników w miastach, dróg rowerowych, podjazdów i garaży oraz placyków ogrodowych;

Korytowanie – proces tworzenia rynny w miejscu ułożenia kostki wykonywany poprzez usuniecie wierzchniej warstwy gruntu;

Niwelacja – zmiana nachylenia powierzchni; zazwyczaj wykonywana w celu utworzenia spadu odprowadzającego wodę;

Podbudowa – stosowana bezpośrednio pod kostkę brukową warstwa nośna stabilizująca nawierzchnię;

Podsypka – warstwa kruszywa stanowiąca element podbudowy;

Spoiny – szczeliny pomiędzy kostkami, które wypełnia się drobnym kruszywem, zwykle piaskiem;

kostka uni decor

Unidecor – dekoracyjna kostka o kształcie wynikającym z połączenia ośmiokąta i kwadratu; sprawia wrażenie użycia dwóch odrębnych kostek; jest to kostka typowo ozdobna układana w otoczeniu prywatnych posesji, wykłada się nią deptaki oraz różnego rodzaju ścieżki i placyki ogrodowe;

Unistone – kostki z zazębiającymi się profilami stworzone w celu poprawy właściwości mechanicznych – powierzchnia nimi wyłożona wytrzymuje większe obciążenie; kostka dekoracyjna, łatwo do kładzenia i często wykorzystywana na powierzchniach przemysłowych, ale także na drogach i placach komunikacyjnych, a nawet w warunkach przydomowych chodników;

Wibroprasowana kostka – kostka produkowana z wykorzystaniem procesu wibroprasowania;

Wibroprasowanie – proces poprawiający zagęszczenie kostki brukowej;

Wykwity – przebarwienia wywoływane przez wapno na powierzchni płytek; nie mają wpływu na jej właściwości fizyczne;

Wypustki dystansowe – wypustki utrzymujące odpowiedni dystans lub kat nachylenia pomiędzy sąsiadującymi kostkami;

Zagęszczanie gruntu – proces ubijania kruszywa, poprawiający stabilność gruntu, na którym zostanie ułożona kostka brukowa.

Autor

Redakcja kostkatarnow.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz